cho bạn học tiếng pháp

Trang này hơi bị hay đấy, có video, phòng thí nghiệm ảo… vừa chuẩn độ giấm vừa học tiếng pháp lun. :yeah ( :yeah ( http://www.lachimie.com/intro/index.html