Chemtest

TÔI CÓ Ý ĐỊNH TỔ CHỨC MỘT CUỘC THI Hoá HỌC TRÊN ĐÂY : ĐỀ THI SẼ GỒM NHỮNG CÂU TRẮC NGHIỆM , NHỮNG CÂU TỰ LUẬN.MỖI TUẦN ĐỀ THI SẼ ĐƯỢC P LÊN vào thứ hai , hạn chót nộp bài ngày thứ bảy : bài dự thi sẽ được gửi đến địa chỉ email ghi bên dưới , nhớ ghi nick của mình Email : Proud_of_you_0902@yahoo.com

Đề THI KÌ 1 Câu 1 : Hoàn thành Phản ứng sau : KNO3 + FeS  A +Fe2O3+ SO3 . Câu 2 : Trong quá trình sản xuất nhôm bằng cách điện phân nóng chảy nhôm oxit , người ta thường cho thêm vào chất gì ? Ghi CTHH của chất đó. Câu 3 : Từ thời xa xưa con người đã suy nghĩ tìm xem cái gì là : “ Thứ đầu tiên của mọi vật thể . Theo một số triết gia cổ Hi Lạp và La Mã mà tiêu biểu là Aritxtot thì đó là gì? Câu 4 : Ai là người phát hiện ra hiện tượng đồng vị : a/ Moseley
b/ Brocko
c/ W.Atton
d/Thomson Câu 5 : Nguyên tố nào có nhiều đồng vị nhất? Câu 6 : K2SO4Cr2(SO4)3 . 24H2O có tên gọi là gì? Câu 7 : Tên nguyên tố nào theo tiếng Hi Lạp có nghĩa là mặt Trăng Câu 8 : Giải thích tại sao A Flohydric là một A yếu nhất trong các A HX nhưng lại tạo được muối A còn các A khác lai không có khả năng này? Câu 9 : Từ xenlulo viết các phương trình điều chế axêton ( ghi rõ các điều kiện ) Câu 10 : Tại sao kim cương và than chì đều được tạo bởi từ Cacbon mà kim cương thì cứng còn than chì thì mềm?

                   chúc các bạn may mắn

cho mình trả lời câu 10 cái nì là do cấu tạo của kim cương và than chì khác nhau 1 trời 1 vực như sau: ở kim cương: ntử c lai hoá sp3 liên kết zoi’ 4 ntủ c khác gần nhứt nên rất pền ở than chì thì ngược lại cấu trúc của nó rất dễbị phá vỡ

câu 5 hình như câu trả lời là thuỷ ngân à mình nhớ nó có đến 5 đồng vị là 198,199,200,201,202,204

câu 2 thì theo mình đó là CRIOLIT có công thức là NaAlF4

Câu 1: 2FeS + 9KNO3 –> 9KNO2 + Fe2O3 + 2SO3 Câu 6: Hình như là một loại phèn ^^ Câu 8: Do có cân bằng: HF = H+ + F- HF + F- = (HF2)- với K=5 (khá lớn) Câu 9: Hi! xenlulo -(+ H2O/H+)-> glucozo -(lên men rượu/ 30-32C)-> etylic -(+ O2/ lên men dấm, 25-30C)-> dấm –> natriaxetat -(t)-> xeton

-> Sai rùi ! Criolit có công thức là Na3AlF6

Câu 5 thì Sn có 8 đồng vị (có thể xem là nhiều nhất trong khoảng nguyên tố từ 1 đến 92)

Câu 1 gióng bác Dũng Câu 4 D Câu 6 phèn chua Câu 3 nguyên tử thì phải Câu 5 em nhớ là có nguyên tố 10 đv cơ nhưng wên rùi

Câu 4:Joseph John Thomson Câu 6: phèn Crom Câu 7: Selenium

nêu hiện tượng xảy ra khi cho CoCl2 vào dd NaOH và ngược lại :nhamhiem

Thì có lẽ phản ứng thì kết tủa xuất hiện trước hay sau thôi. Khánh hỏi những câu lạ thế. Mọi hôm có mấy câu bạn đưa lên cũng chưa ai trả lời.

 1. Tách AgF, AgCl, AgBr, AgI. Mình chỉ biết cho vào nước nóng thì lấy được AgF còn mấy cái còn lại chịu.
 2. Có đạm 3 lá không. Chịu, không biết… và nhiều câu hỏi chi chi. Nhờ bạn trả lời cho mình mấy câu trên cái nha.

kô, ý khánh nói là cho ra sp là j`, màu sắc, vv Còn câu nhận biết nhờ mấy anh giải chứ cách làm nói chung là kô tổng quát và kô cụ thể

_khi cho từ từ dung dịch NaOH vào CoCl2 thì ban đầu tạo kết tủa muối bazo Co2+ + H2O -> CoOH+ + H+ sau đó là Co(OH)2 màu hồng. Co(OH)2 lại kém bền nên bị oxi hóa trong không khí thành Co(OH)3 màu nâu. -khi cho từ từ CoCl2 vào NaOH thì ta sẽ thấy có kết tủa nâu ngay lập tức. lgKs(Co(OH)2)=-14.2 lgKs(Co(OH)3)=-40.5

ss ts và tn’c của aldehyde với ancol tương ứng và dẫn xuất halogen tương ứng

ancol>dẫn xuất>andehit. có lẽ thế

theo tớthì dưa vào lk H và lực liên kết Van der waals thì ss được rùi, phải ko ku? có lẽ thế

oạch có tui trả lời hộ cho ancol > adehit > dẫn xuất nhưng mà khánh nên cho bít rõ là halogen nào?

tớ trả lời jị là vì dẫn xuất một số vẫn có ts và tnc lớn hơn andehit, dựa vào hiệu ứng cũng như lk H (F)

oà, đúng goài, dẫn xuất và ancol đều là bậc 2 cả do momen lưỡng cực và khả năng tạo LK H giải thix tại sao ts và tn’c của xiclohexan lại cao bất thường so với các xiclan khác