ChemRef PC 1.0- và một số phần mềm hóa học khác- no test

Đầy là key đăng ký một số chương trình hóa học. mà tôi tình cờ tìm được trên mạng. bạn nào cần cứ tìm về xài thử và cho ý kiến nha. hiện tại tôi chưa có thời gian test nó

Daibangtrang01@gmail.com :gaucon( :tantinh (

ChemRef PC 1.0

Name: Phrozen Hell 2002 s/n: 11028 15833 21991

ChemPen3D 1.5.1.0 (PC) First Name: CG! Last Name: [FANATIC] S/N: 69998933 ChemPen 1.5 (PC) First Name: CG! Last Name: [FANATIC] S/N: 43987589

chemlab pro 2.0.26 s/n: RCIYTZ2P

ChemMaths 6.0 (PC) S/N: 2943812