Chemistry - John McMurry - Robert C. Fay

Gởi các bạn quyển sách của MacMurry !

http://rapidshare.de/files/4623566/Chemistry_McMurry.part1.rar.html http://rapidshare.de/files/4624487/Chemistry_McMurry.part2.rar.html

[HIDE]Link Mediafire:

Link Docs.google: https://drive.google.com/file/d/0B1v9csUzYMnqOEJBdF8wWmdKM3c/view?usp=sharing

Link Box: https://app.box.com/s/1r23xuckkflq516eozjtuevhxu4min72[/HIDE]