Chemical Application of Group Theory

Đây là một cuốn sách khó, nhưng sẽ cực kỳ có ích cho ai muốn đi sâu vào bản chất hóa học dựa trên nền phân tích và lý luận của toán hoc. Thật là tuyệt vời khi hóa học mang trong mình lý luận toán hoc. Đọc nó mà thông rồi thì các bạn thấy toán học trong hóa học thể hiện như thế nạo Tất cả, từ lý thuyết MO, Lý thuyết tách tinh trường, Mạng tinh thể…có thể được tóm gọm trong cuốn sách nạy Nó khó đọc nhưng rất đáng để đoc. Mình tặng cho tất cả những ai yêu thích hóa học. Phần 1: http://www.uploading.com/?get=M56B531E