Chất nội chuẩn

Xin chào mọi người ạ. Em muốn tìm kiếm tài liệu có nói đến chất nội chuẩn, phương pháp thêm nội chuẩn trong ICP-MS. Mong mọi người giúp em ạ. Xin cảm ơn ạ.