Chất độc Malachite Green

Malachite Green(MG) là gì? MG có ảnh hưởng như thế nào đến con ngưòi và vật nuôi?

Malachite green, also called aniline green, basic green 4, diamond green B, or victoria green B, IUPAC name:4-[(4-dimethylaminophenyl)-phenyl-methyl]-N,N-dimethyl-aniline)
Nếu muốn biết thêm chi tiết bạn anh có thể search tren mạng cũng được mà nhỉ. Một số trang web nói về MG:

http://www.wetwebmedia.com/malachitegreen.htm http://omlc.ogi.edu/spectra/PhotochemCAD/html/malachiteGreen.html Tốt nhất là dùng search là hay nhất

malachite green (MG) hay còn gọi là xanh malachit dùng nhiều trong nuôi trồng thuỷ sản, dùng sát trùng vật nuôi, nó tích tụ lâu trong cơ thể vật nuôi khoảng trên 8 tháng mới đào thải ra hết, sau khi cho MG một thời gian ngắn MG sẽ chuyển hoá thành LMG leucom malachit green, nên nếu kiểm MG trên vật nuôi thì chỉ có LMG là chính thôi, phương pháp kiểm hiện nay theo yêu cầu là LC/MS/MS. đây cũng là một dạng kháng sinh nên ảnh hưởng đến kháng sinh tự nhiên của người, ngoài ra với liều lượng cao và dùng thường xuyên dẫn đến mục xương, vài thông tin gửi bạn tham khảo,

MG không phải là kháng sinh mà là thuốc nhuộm (thuộc nhóm B3e)

nhóm MG,LMG, CV,LCV chiết ở Ph nào là tốt nhất???