Chất chuẩn reagecon - ICP - MS, ICP Single Element Standards

Người đăng : Nguyễn Thị Nhung SDT : 01666928788 Mail : Jemilynguyen@gmail.com Đơn giá : Thỏa thuận Địa chỉ : Số 11 ngõ 55 Nguyễn Ngọc Nại, Hà Nội Hãng : Reagecon - Ireland Product No. Starting Material Matrix Conc Pack size and its Purity µg/ml Aluminium PAL1A2 AL 99.999 2 - 5 HNO3 (v/v) 100 100ml PAL2A2 AL 99.999 2 - 5% HNO3 (v/v) 1,000 100ml PAL2C2 AL 99.999 2 - 5% HNO3 (v/v) 1,000 500ml PAL4A2 AL 99.999 2 - 5% HNO3 (v/v) 10,000 100ml PAL2A3 AL 99.999 5% HCl (v/v) 1,000 100ml PAL2C3 AL 99.999 5% HCl (v/v) 1,000 500ml PAL4A3 AL 99.999 5% HCl (v/v) 10,000 100ml Antimony PSB1A4 Sb 99.999 1% HF + 5% HNO3 (v/v) 100 100ml PSB2A4 Sb 99.999 1% HF + 5% HNO3 (v/v) 1,000 100ml PSB2C4 Sb 99.999 1% HF + 5% HNO3 (v/v) 1,000 500ml PSB4A4 Sb 99.999 1% HF + 5% HNO3 (v/v) 10,000 100ml PSB2A5 Sb 99.999 10% HCl (v/v) 1,000 100ml PSB2C5 Sb 99.999 10% HCl (v/v) 1,000 500ml PSB4A5 Sb 99.999 10% HCl (v/v) 10,000 100ml Arsenic PAS1A2 As 99.999 2 - 5% HNO3 (v/v) 100 100ml PAS2A2 As 99.999 2 - 5% HNO3 (v/v) 1,000 100ml PAS2C2 As 99.999 2 - 5% HNO3 (v/v) 1,000 500ml PAS4A2 As 99.999 2 - 5% HNO3 (v/v) 10,000 100ml Barium PBA1A2 BaCO3 99.999 2 - 5% HNO3 (v/v) 100 100ml PBA2A2 BaCO3 99.999 2 - 5% HNO3 (v/v) 1,000 100ml PBA2C2 BaCO3 99.999 2 - 5% HNO3 (v/v) 1,000 500ml PBA4A2 BaCO3 99.999 2 - 5% HNO3 (v/v) 10,000 100ml PBA2A3 BaCO3 99.999 2% HCl (v/v) 1,000 100ml PBA2C3 BaCO3 99.999 2% HCl (v/v) 1,000 500ml PBA4A3 BaCO3 99.999 2% HCl (v/v) 10,000 100ml Beryllium PBE1A2 BeO 99.99 2 - 5% HNO3 (v/v) 100 100ml PBE2A2 BeO 99.99 2 - 5% HNO3 (v/v) 1,000 100ml PBE2C2 BeO 99.99 2 - 5% HNO3 (v/v) 1,000 500ml PBE4A2 BeO 99.99 2 - 5% HNO3 (v/v) 10,000 100ml Bismuth PBI1A6 Bi 99.999 2 - 5% HNO3 (v/v) 100 100ml PBI2A6 Bi 99.999 2 - 5% HNO3 (v/v) 1,000 100ml PBI2C6 Bi 99.999 2 - 5% HNO3 (v/v) 1,000 500ml PBI4A6 Bi 99.999 2 - 5% HNO3 (v/v) 10,000 100ml ICP - MS, ICP Single Element Standards 11 Boron PB1A7 H 3 BO3 99.99 H 2 O 100 100ml PB2A7 H 3 BO3 99.99 H 2 O 1,000 100ml PB2C7 H 3 BO3 99.99 H 2 O 1,000 500ml PB4A7 H 3 BO3 99.99 H 2 O 10,000 100ml Cadmium PCD1A2 Cd 99.999 2 - 5% HNO3 (v/v) 100 100ml PCD2A2 Cd 99.999 2 - 5% HNO3 (v/v) 1,000 100ml PCD2C2 Cd 99.999 2 - 5% HNO3 (v/v) 1,000 500ml PCD4A2 Cd 99.999 2 - 5% HNO3 (v/v) 10,000 100ml PCD2A3 Cd 99.999 2% HCl (v/v) 1,000 100ml PCD2C3 Cd 99.999 2% HCl (v/v) 1,000 500ml Calcium PCA1A2 CaCO3 99.995 2 - 5% HNO3 (v/v) 100 100ml PCA2A2 CaCO3 99.995 2 - 5% HNO3 (v/v) 1,000 100ml PCA2C2 CaCO3 99.995 2 - 5% HNO3 (v/v) 1,000 500ml PCA4A2 CaCO3 99.995 2 - 5% HNO3 (v/v) 10,000 100ml PCA2A3 CaCO3 99.995 2% HCl (v/v) 1,000 100ml PCA2C3 CaCO3 99.995 2% HCl (v/v) 1,000 500ml PCA4A3 CaCO3 99.995 2% HCl (v/v) 10,000 100ml Cerium PCE1A2 CeO2 99.99 2 - 5% HNO3 (v/v) 100 100ml PCE2A2 CeO2 99.99 2 - 5% HNO3 (v/v) 1,000 100ml PCE2C2 CeO2 99.99 2 - 5% HNO3 (v/v) 1,000 500ml PCE4A2 CeO2 99.99 2 - 5% HNO3 (v/v) 10,000 100ml Cesium PCS1A2 CsCl 99.999 2 - 5% HNO3 (v/v) 100 100ml PCS2A2 CsCl 99.999 2 - 5% HNO3 (v/v) 1,000 100ml PCS2C2 CsCl 99.999 2 - 5% HNO3 (v/v) 1,000 500ml PCS4A2 CsCl 99.999 2 - 5% HNO3 (v/v) 10,000 100ml Chromium PCR1A2 Cr(NO 3 ) 3 .9H 2 O 99.99+ 2 - 5% HNO3 (v/v) 100 100ml PCR2A2 Cr(NO 3 ) 3 .9H 2 O 99.99+ 2 - 5% HNO3 (v/v) 1,000 100ml PCR2C2 Cr(NO 3 ) 3 .9H 2 O 99.99+ 2 - 5% HNO3 (v/v) 1,000 500ml PCR4A2 Cr(NO 3 ) 3 .9H 2 O 99.99+ 2 - 5% HNO3 (v/v) 10,000 100ml PCR2A3 Cr 99.995 2% HCl (v/v) 1,000 100ml PCR2C3 Cr 99.995 2% HCl (v/v) 1,000 500ml PCR4A3 Cr 99.995 2% HCl (v/v) 10,000 100ml PCR2A7 Cr 99.995 2% HCl (v/v) 1,000 100ml Cobalt PCO1A2 Co 99.995 2 - 5% HNO3 (v/v) 100 100ml PCO2A2 Co 99.995 2 - 5% HNO3 (v/v) 1,000 100ml PCO2C2 Co 99.995 2 - 5% HNO3 (v/v) 1,000 500ml PCO4A2 Co 99.995 2 - 5% HNO3 (v/v) 10,000 100ml PCO4A3 Co 99.995 2% HCl (v/v) 10,000 100ml PCO4C3 Co 99.995 2% HCl (v/v) 10,000 500ml Product No. Starting Material Matrix Conc Pack size and its Purity µg/ml 12 Copper PCU1A2 Cu 99.999 2 - 5 HNO3 (v/v) 100 100ml PCU2A2 Cu 99.999 2 - 5% HNO3 (v/v) 1,000 100ml PCU2C2 Cu 99.999 2 - 5% HNO3 (v/v) 1,000 500ml PCU4A2 Cu 99.999 2 - 5% HNO3 (v/v) 10,000 100ml PCU2A3 Cu 99.999 2% HCl (v/v) 1,000 100ml PCU2C3 Cu 99.999 2% HCl (v/v) 1,000 500ml PCU4A3 Cu 99.999 2% HCl (v/v) 10,000 100ml Dysprosium PDY1A2 DY2 O3 99.99+ 2 - 5% HNO3 (v/v) 100 100ml PDY2A2 DY2 O3 99.99+ 2 - 5% HNO3 (v/v) 1,000 100ml PDY2C2 DY2 O3 99.99+ 2 - 5% HNO3 (v/v) 1,000 500ml PDY4A2 DY2 O3 99.99+ 2 - 5% HNO3 (v/v) 10,000 100ml Eribium PER1A2 Er2 O3 99.99+ 2 - 5% HNO3 (v/v) 100 100ml PER2A2 Er2 O3 99.99+ 2 - 5% HNO3 (v/v) 1,000 100ml PER2C2 Er2 O3 99.99+ 2 - 5% HNO3 (v/v) 1,000 500ml PER4A2 Er2 O3 99.99+ 2 - 5% HNO3 (v/v) 10,000 100ml Europium PEU1A2 Eu2 O3 99.999 2 - 5% HNO3 (v/v) 100 100ml PEU2A2 Eu2 O3 99.999 2 - 5% HNO3 (v/v) 1,000 100ml PEU2C2 Eu2 O3 99.999 2 - 5% HNO3 (v/v) 1,000 500ml PEU4A2 Eu2 O3 99.999 2 - 5% HNO3 (v/v) 10,000 100ml Gadolinium PGD1A2 Gd2 O3 99.995 2 - 5% HNO3 (v/v) 100 100ml PGD2A2 Gd2 O3 99.995 2 - 5% HNO3 (v/v) 1,000 100ml PGD2C2 Gd2 O3 99.995 2 - 5% HNO3 (v/v) 1,000 500ml PGD4A2 Gd2 O3 99.995 2 - 5% HNO3 (v/v) 10,000 100ml Gallium PGA1A2 Ga 99.999 2 - 5% HNO3 (v/v) 100 100ml PGA2A2 Ga 99.999 2 - 5% HNO3 (v/v) 1,000 100ml PGA2C2 Ga 99.999 2 - 5% HNO3 (v/v) 1,000 500ml PGA4A2 Ga 99.999 2 - 5% HNO3 (v/v) 10,000 100ml Germanium PGE1A7 Ge 99.999 1% HF + 5% HNO3 (v/v) 100 100ml PGE2A7 Ge 99.999 1% HF + 5% HNO3 (v/v) 1,000 100ml PGE2C7 Ge 99.999 1% HF + 5% HNO3 (v/v) 1,000 500ml PGE4A7 Ge 99.999 1% HF + 5% HNO3 (v/v) 10,000 100ml Gold PAU1A8 Au 99.998 5% HCl (v/v) 100 100ml PAU2A8 Au 99.998 5% HCl (v/v) 1,000 100ml PAU2C8 Au 99.998 5% HCl (v/v) 1,000 500ml PAU4A8 Au 99.998 5% HCl (v/v) 10,000 100ml Hafnium PHF1A3 Hf 99.9 1% HF + 5% HNO3 (v/v) 100 100ml PHF2A3 Hf 99.9 1% HF + 5% HNO3 (v/v) 1,000 100ml PHF2C3 Hf 99.9 1% HF + 5% HNO3 (v/v) 1,000 500ml PHF4A3 Hf 99.9 1% HF + 5% HNO3 (v/v) 10,000 100ml

…….