Chào các thành viên BQT

Đây sẽ là box cho chúng ta thảo luận, cũng như lên lịch họp mặt, hay các vấn đề liên wan đến BQT CLUB. Những đóng góp, cũng như những góp ý về tài liệu, những điểm chưa đúng cần edit mà chỉ nội bộ BQT bít sẽ ở đây lun. 4rum có mạnh hay ko là nhờ các bạn. :eek: :slight_smile: :mad: :stuck_out_tongue: :cool: :rolleyes: :wink: :smiley:

Các thành viên trong BQT chú ý, các bạn trong thời gian đầu chưa vội viết tai liệu cho thư viện làm gì, mà hãy post trực tiếp những tài liệu đó vào ô sọan thảo để kích thích các mem trước, làm giàu nội dung chõ rum, sau này ch1ng ta sẽ dựa vào BQT CLUB để thu thập tài liệu sau. Cần nhất bây giờ là đề, bài tậop tham khảo, và nội dung… :slight_smile: Các bạn cố gắng khi tạo những thread ra thì làm cho nó wa được 2, 3 trang gì đó cho nó khí thía nha :slight_smile: :smiley: