Cau hoi tổng hop huu co

Chào Anh em, Yugi không bít rõ quy định của Box này là mọi người đều có thể đưa ra câu hỏi hay là chỉ có Admin mới có quyền đưa ra thách đố cho cuộc thi. Mình thấy ý tưởng này hay và Yugi cũng có một câu hỏi nhỏ về tổng hop hữu cơ góp vui cho sự hưng thịnh của Box. Mời ACE tham gia cho vui nhé.

Người ta hòa tan Benzaldehid (C6H5-CHO) và acetic anhydrid (CH3CO)2O với hiện diện một bé H2SO4 khan. Hãy dự đáon sản phẩm pu của hổn hợp trên, và viết cơ chế giải thích sự hình thành sản phẩm này. Thử đề nghị một phuong pháp phân tích đơn giản thích hop nhất để xác định sự hình thành sản phẩm đề nghị trên.

Cạu hỏi tiếp theo Tổng hợp hữu cơ:

Người ta thực hiện phản ứng giữa 4-hydroxybenzaldehid ( p HO-C6H4-CHO) với acid malonic (HOCO-CH2-COOH) trong môi trường chứa hỗn hợp Piperridin và Pyridin ở nhiệt độ trên 100oC. Hãy dự đoán sản phẩm pu tạo thành và cơ chế pụ Nếu thay 4-hydroxybenzaldehid bằng benzaldehid và thực hiện giống dk trên có thu được sản phẩm theo cơ chế trên hay khong vì sao ??

Câu trả lời của zero:

Mình nói thử phát: Axit cộng vào nhóm -CHO tạo thành cation. Cation này tấn công vào andehit. Cơ chế theo như kiểu andol hóa vậy.

Lúc đầu thì tách H linh động của axit malonic, tấn công vào andehit theo cơ chế AN, nhiệt độ trên 100 độ C là để decacboxyl hóa. Nếu thay thì không thu được theo sp trên vì có nhiều khả năng xảy ra sự chuyển vị Cannizaro chăng?

CHO MÌNH HỎI vì sao 4 liên kết pi lại tạo thành 1 vòng benzen???

Theo khánh thì đó là do trong C6H6 phân tử có các LK pi kô định chỗ và các LK di chuyển trong toàn bộ phân tử C6H6 tạo nên vòng benzen

Nói rõ hơn là do các e tạo liên kết pi được giải tỏa và fân bố đều trên toàn hệ để bền vững hơn! ^^

Theo mình, chỉ có thể phát biểu, với độ bất bão hoà là 4 tạo thành một vòng benzene ! Vòng benzene được coi là một hệ liên hợp chuẩn, nên có độ bền cao, hình thành khái niệm aromatic, có nghĩa là năng lượng phân huỷ lớn hơn năng lượng tạo thành !

với số cạnh là 6, benzene dùng ba liên kết pi để tạo thành một vòng phẳng, tại đó, sự liên hợp quan trọng hơn nhiều so với các hiệu ứng chắn ảnh hưởng ! Trong khi điều này thể hiện kém hơn ở các vòng lớn hơn hoặc nhỏ hơn !

trả lời thế đủ chưa nhỉ ! :kham (

vòng benzen co 3 lk pi lien hơp và thêm 1 cái vong nũa thì kể như 1 lk pi vay đóa

Mấy bác ơi, cho em hỏi có ozon phân được benzofuran ko? Nếu có thì có ra andehit salixilic ko?

Theo mình benzofurane là một hệ thơm, nên khó thực hiện phản ứng oxidation để tách mảnh phân tử ! :ngu9 (

Câu của ku long, tổng hợp camphan từ CH4

Lâu lắm mới vào đây, thấy bài này để mốc meo không ai đụng tới nên anh ngứa tay giải phát Cách làm như sau CH4 -------> C2H2 ------> CH2=CH-COOH (1) CH4 -------> CH3Cl C2H2 —(NaNH2/CH3Cl) —> propin -----(H2O/Hg2+)----> axeton (2) C2H2 -----> CH3CHO ----(SeO2)--------> glyoxal (3) Lấy (2) + (3) thu được xiclopent-2-en-1-on. Chất này được chuyển hóa theo dãy sau. Cho sản phẩm cuối cùng của dãy chuyển hóa tác dụng với axit acrylic (cộng Diels - Alder) thu được 1,7,7 - trimetyl[2,2,1]bixicloheptan (camphan). Trên đây là cách của anh, thằng Long giải đáp bài này coi nào, đố mà để mốc thế à

Từ benzen , HCHO , HNO3, Fe , H2SO4, CH3COOH,H2O,H2,HCl,KCN và các chất xúc tác vô cơ. Hãy điều chế P-NITROANILIN AXIT ADIPIC (1,6-HEXANEDIOIC ACID

benzen ----HNO3----> nitrobenzen ------Fe/HCl----> anilin ----HNO3----> p-nitroanilin anilin —H2SO4/t dộ----> phenol----H2----> xiclohexanol —HNO3—> axit adipic

Mấy anh xem sơ đồ tổng hợp camphen này có làm được ko : penta 1,3 đien ----andehit arcylic(đinxo-anđo)----> A ----H2—> B ----(CH3CO)2–refomatski—> C —O3----> D—2CH3I/NaNH2—> E --CH3MgI/H2O–> F -----> camphen. Với lại pứ refomatski là gì vậy ạ?

Cho em hỏi axit abxixic(AAB) là axit gì. Nó là nguyên nhân gây ra việc đóng khí khổng.

Mình đã tìm ra được công thức của axit abxixic. Nhưng thầy mình lại nói điều chế nó từ axeton

Câu hỏi của thầy em thật ngứa tai. Ngay cả khi có dãy chuyển hóa người ta còn phải vạ vật đau khổ lắm mới làm được, đằng này chỉ nói điều chế từ axeton thì làm sao làm Câu hỏi này là một phiên bản “rút gọn” của đề thi vòng 2 năm 2004 (đề thi dự bị thôi^^), trong đề thi cho nguyên cái dãy kèm điều kiện mà học sinh mới nhìn vào đã thấy toàn sao rồi, đằng này chỉ nói thế thì… xin kiếu