Câu hỏi tham khảo

Các em sinh viên chuyên ngành phân tích mến, Sau đây là một số câu hỏi tham khảo mà tôi có ý định có thể sẽ cho các em thi vào kì thi môn TT PTKT

  1. Trình bày quy trình phân tích đường tổng số trong nước ngọt bằng phương pháp Bertrand(viết đầy đủ các phương trình phản ứng)
  2. Giải thích vai trò của việc tạo kết tủa bông khi cho kẽm acetat và kali ferricianat vào mẫu nước ngọt trước khi đem thủy phân và phân tích (viết phản ứng tạo thành chất kết tủa)
  3. Nếu trong phòng thí nghiệm khi xác định đường tổng số, người kĩ thuật viên quên mang bảng Bertrand thì hỏi người ấy phải làm thế nào để xác định được hàm lượng đường tổng số trong nước ngọt
  4. Xây dựng quy trình phân tích Na trong nước ngọt bằng phương pháp AES
  5. Fe là một nguyên tố rất có hại trong đá vôi, Nếu đá vôi đó có ý định làm nguyên liệu cho sản xuất xi măng. Qua những thông tin sơ bộ, người ta biết được trong một mẫu đá vôi A có chứa hàm lượng Fe khoảng 1,7ppm. Hãy đề nghị và thiết lập quy trình phân tích (phá mẫu và lựa chọn phương pháp) để xác định hàm lượng Fe trong mẫu đá vôi trên. :sacsua ( Các em có thể tham khảo để chuẩn bị thi cho tốt. Đâu có câu hỏi nào khó đâu, hehe :yeah (