Carbonyl vs imine

Có một vấn đề rất hay mới thu được từ bên ngoài, post lên đây cho anh em simulation and modelling organic chemists thảo luận !!! Tại sao các hợp chất carbonyl lại có khả năng enolate, và nhiều khi dạng enolate lại cực kì chiếm ưu thế, trong khi ở imine thì ko phổ biến hiện tượng này !!! :tuoi ( :hocbong (

vấn đề này hay và hình như cũng nhiều người quan tâm , nhưng trả lời thì thua :danhnguoi lý do H anpha trong phân tử nhóm C=O linh động… tại sao nó linh động hơn trong phân tử có nhóm -N=CH- thêm 1 số trường hợp.

Cho em hỏi enolate và imine là cái chi thế anh. Em chưa bao giờ thấy tên này khi nào cả. Khiếp quá.

có fải sử tautome hóa ko anh

enolate và imine đã được anh atbu cho hình rõ ràng rùi mừ ! enolate là tên gọi chung dạng hỗ biến của các hợp chất carbonyl bằng quá trình tautomer hoá imine đơn giản là chức C=N thoai !

Em nghĩ là do độ âm điện cao của oxi, điện tích âm trên oxi bền hơn trên nitơ