Cần tìm sách principles of coordination polymerization

Bluemonster có cuốn principles of coordination polymerization không, share cho anh voi?

hehehe, tặng anh Tú liền, nhưng cho em đính kèm quảng cáo cho thêm phần giá trị !!!

Principles of Coordination Polymerization

Giá bán hiện hành ở Amazon: 400$

By Witold Kuran

* Publisher:   Wiley
* Number Of Pages:   544
* Publication Date:   2001-11-15
* Sales Rank:   2665051
* ISBN / ASIN:   0470841419
* EAN:   9780470841419
* Binding:   Hardcover
* Manufacturer:   Wiley
* Studio:   Wiley 

link tham khảo:

link download: http://mihd.net/c5oafe

Password như truyền thống !!!

Chúc anh Tú vui !!! :ungho (