Cần tìm ebbok hoặc tài liệu về galenic pharmacy

Hic, cần gấp quá, ai có thể tìm trên ebook giúp mình với, tài liệu về galenic pharmacy và nếu tiếng Pháp càng hay “pharmacie galénique”. Cám ơn mọi người nhé