Cần tìm chuẩn ASTM D3039

Mình đang cần tìm chuẩn ASTM D3039 đo kéo đứt cuả composite. Các anh chị và các bạn ai có xin gửi giúp Cám ơn rất nhiều

Ý em là cần cái này hay sao?

http://webstore.ansi.org/ansidocstore/product.asp?sku=ASTM+D3039%2FD3039M-00(2006)

ANh không hiểu cái này lắm, em muốn biết cái method này như thế nào hay sao?

Cái này đúng là cái em đang cần Nhưng mà nó đòi giá lên đến 40USD. Làm sao lấy đươc. Thông thường ở các lab polymer phải có bộ chuẩn này nhưng phòng Pol nhà ta lại không có