Cần sách về sohlet

Minh dang can mot cuon sach ve sohlet. Ai co xin vui long gui ve ngoctukhtn@gmail.com. Cam on rat nhieu

Cái này chỉ là thiết bị ly trích thôi, vô google search thiếu gì mà phải tìm sách.

Tuy nhiên, mình cũng có lưu một tài liệu về nguyên lý cơ bản của soxhlet, ngoctukhtn đọc thử coi. Nguyên tắc nó chỉ có bây nhiêu thôi, tìm sách đọc làm chi cho cực thân. http://webpages.marshall.edu/~vanhoose3/SoxhletExtractionApparatus.html

Anh Minh Truc ơi, mình chọn dung môi để sõhlet dựa trên nguyên tắc nào Ví dụ em cần tách hai chất A và B trong một hỗn hợp thì em có thể dùng tất cả các loại dung môi hoà tan chỉ A mà không hoà tan B (họăc ngược lại) hay sao? Hiệu lực tách của mỗi dung môi như thế nào Làm sao biết khi nào thì quá trình sõhlet đó thực hiện xong?

Soxhlet chu yeu de trich ly beo cua sp ran. Sd ete de hoa tan beo trong thuc pham. Beo duoc trich ly ra se theo ete xuong nam o day binh cau. Can binh cau co chua beo. Nguyen ly chi co vay thoi!