Cần sách động học !

xin chao ! minh la thanh vien moi nhat tinh cho den thoi diem minh viet bai nạy minh dang nghien cuu ve van de xuc tac, hien nay minh can mot so tai lieu ve dong học nang cao, minh co the doc sach tieng ạnh ai co post cho mịnh thanks

thứ nhất, bạn nên viết tiếng việt có dấu, vì chúng ta đang nằm trong tháng viết bài chất lượng (tháng sinh nhật chemvn), thứ hai, ebook gần như hoàn toàn là tiếng anh, rất rất ít tiếng việt, và nếu là tài liệu mở rộng nâng cao thì phải tìm đến ebook tiếng anh thôi !!! Thứ ba, trong động học cũng có nhiều mảng, và bạn đang nghiên cứu về xúc tác thì chỉ nên request tài liệu xúc tác thôi, thế mới đủ chuyên sâu ! Và cuối cùng, mình cũng chẳng biết xúc tác bạn nghiên cứu như thế nào, về mảng gì, đồng thể, hay dị thể, pha gì với pha gì, hay tổng quát theo mô hình xúc tác !!! Nói thế thôi, chính vì vậy, mình sẽ gửi trước cho bạn một số bài báo (vì thật ra share ebook truyền thống chỉ share cho những mem tích cực, trong khi bạn là thành viên mới !) Chúc bạn học tốt ! :hiphop ( :ungho (