Cần mua Sodium alginate

Mình đang cần mua sodium alginate. Bạn nào biết chỗ bán chỉ giùm. Thanks in advance.

Sodium alginate được dùng trong công nghiệp dệt hoặc thực phẩm. Có một công ty chuyên bán hóa chất thuôc nhuộm cho ngành dệt là cty TTK: d17 Nguyễn Hồng Đào p14 q tb, số phone là 8428208, T điện qua đó hỏi thử. Thân (HH02).

Mình đã hỏi thử nhưng họ không có hóa chất này. Bạn còn biết chỗ nào khác không?

Chợ Kim Biên nghe nói cũng có bán hóa chất này mà, qua đó xem thử coi

Ban co the lien lac Cty TNHH Nghia Vy DT 08-38755269, 0903361715, fAX: 2602497. Chuyen kinh doanh hoa chat trong nganh Det, In, Nhuom vai… co ban Sodium Alginate, Gủad Gum, va cac loai Polymer… Chuc ban thanh cong

Bạn vẫn còn nhu cầu mua mua sodium alginate (số lượng lớn >500 kg)có thể liên hệ mình :0908 023 811 - A Khang .Hiện mình đang làm ở một công ty thương mại của Trung Quốc.:noel4 (

bạn ra chợ kim biên mua,thùng 25kg 80000đ 1 kg.Hà đt 0938413903

Seaward Chemicals Singapore can supply you with big quantity. Please see info below and dont hesitate to contact us

ALGINATES Alginates are produced in a variety of functional and viscosity grades as free-flowing granular or fibrous powders. Through ongoing research and close communication with our customers, we continue to develop new applications for this highly efficient thickening, stabilizing, suspending and gelling agent. [ul] [li]Sodium Alginate - gelation, suspension, stabilising, thickening, binding [/li][li]Propylene Glycol Alginates (PGA) - stabilisation, emulsion, thickening [/li][li]Alginic Acid - binding agent [/li][li]Potassium Alginate [/li][li]Self Gelling Alginates [/li][/ul] TYPICAL CHARACTERISTICS:

[RIGHT]FACING A CHALLENGE? LET US HELP. You can email us at enquiries@seawardchemicals.com Or please call +65 6382 6660 to discuss.

Pham Dinh Khang (Ken) Representative Seaward Chemicals Singapore 65 Upper Paya Lebar Road #06-01 Guang Ming Industrial Building Singapore 534817 Tel: +65 6382 6660 Fax: +65 6382 8011 Email: ken@seawardchemicals.com Mobile: +65 8281 9675[/RIGHT]