Cân điện tử đếm JSC-TSE 3kg/0.1g

Originally published at: https://hplc.vn/?p=2026917

CÂN ĐIỆN TỬ JZC-TSE 1.TÍNH NĂNG CÂN ĐIỆN TỬ TSE Cân điện tử TSE có độ chính xác cao, sử dụng trong nhiều môi trường khác nhau, nhỏ gọn vận chuyển dễ dang đi nhiều nơi 2. ĐẴT ĐIỂM THIẾT KẾ – Chính xác cao ( độ phân giải bên trong: 1/30,000, 1/60.000.) – Màn hình […]

Bài viết Cân điện tử đếm JSC-TSE 3kg/0.1g đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Vật Tư KHKT Bách Khoa.

GiMiTEC.info