Cách xác định H2O2

chào các bạn và thầy cô, có ai biết các tiêu chuẩn về sử dụng H2O2 trong thuc phẩm hay không làm on cho em các tieu chuan cụ thể, em đang cần gấp ví dụ nhử hàm lương cụ thể của H2O2 có trong phở, mì… và các phương pháp để xác định nó… nếu có thì gửi cho em địa chỉ mail:nvphuong84@yahoo.com

Tiêu chuẩn thử và quy định của bộ y tế hay của các tiêu chuẩn khác về hàm lượng H2O2 trong các loại thực phẩm thì bạn tới thư viện trung tâm 3 (Lầu 7, 1 Paster, góc Hàm Nghi) Còn các phương pháp thử H2O2, hôm nào bạn có thể lên BM Hóa phân tích mượn seminar, hoặc nếu không có thời gian thì bạn vào trang www.google.com.vn tìm ("Determination of hydrogen peroxide H2O2) hy vọng tìm ra vài cái phù hợp :ho ( Thân