Các loại hiệu ứng cảm ứng

+Hứ cảm ứng I (xichma): là sự phân cưc các liên kết lan truyền theo mạch các liên kết xichma gây ra bởi sự khác nhau giữa độ âm điện của nguyên tử hay nhóm nguyên tử khác nhau. +Hứ cảm ứng I (pi) : là sự phân cực cảm ứng nhưng được truyền trên hệ liên hợp, gây nên sự luân phiên điện tích trên mạch liên hợp. Những điện tích trong hình là những điện tích δ nhỏ, nhưng nó cũng định hướng pứ thế nhân benzen một phần nào đó, X là những nguyên tử hay nhóm nguyên tử có độ âm điện lớn, như hal… Nhóm X hút e làm cho mật độ điện tích của C đính trực tiếp với X mang một phần điện tích dương, nó sẽ phân cực sang C ở vị trí ortho- , rồi vị trí ortho lại phân cực sang vị trí meta- , nhưng lúc này sự phân cực yếu hơn một chút vì bản chất của hiệu ứngI pi vẫn là hiệu ứng cảm ứng, nhưng độ giảm của nó không nhiều vì nó gây ra trên mạch liên hợp. ( chú ý trong hình vẽ, điện tích ở vị trí meta- nhỏ hơn ở vị trí ortho- ) Hiệu ứng trường : là hiệu ứng cảm ứng đặc biệt, truyền lực tĩnh điện qua khỏang không gian giữa các nhóm nguyên tử ở gần nhau mà không có liên kết hóa học trực tiếp. Hiệu ứng trường đóng vai trò wan trọnng trong việc giải thích tính axit cao bất thường khi nhóm thế đính ở vị trí ortho- trong vòng benzen ( axit đang xét là axit benzôic chẳng hạn ).