các bài tìm CTPT hữu cơ giúp dùm

Bài 1: Đốt 12,2g hh gồm Ankan A và Anken B, thu được 35,2g CO2. Mặt khác cũng hh trên t/dung dd Br2 dư thấy có 16g Brom tham gia phản ứng. Tìm công thức phân tử của A và B.

Bài 2: Đốt 14,4g hh Ankan A và Anken B ( dều ở thể khi) thu được 44g CO2. Tìm CT phân tử A,B. Biết tỉ lể số mol B:A là 1:2.

Bài 3: cho 3,7g hh gồm CH4 và Anken X qua dd Br2 thấy thể tích giảm 1/3, đốt 3,7g hh trên thu dược 11g CO2. Tìm CT phân tử X.

Bài 4: Đốt 1,14g hh gồm Butan và Anken X thu được 1,792l CO2(dkc), mặt khác cũng lượng hh trên dẫn qua dd Brom dư thấy V giảm 2/3, tìm CT phân tử của X.

Bài 5:hh X gồm Ankan A và CH4. Để đốt 6,72l hh X cần 26,88l oxi thu dc 15,68l CO2 (cac khí đo ở dkc). Tìm CT phân tử của A và khối lg các chất trong hh X.

Bài 1 Ankan:CH4,anken:C3H6 Bài 2 Ankan:C3H8 , anken:C4H8 Họăc ankan:C4H10, anken:C2H4 Bài 3:CTPT của X:C3H6 Bài 4:CTPT của anken:C2H4

chi minh cach giai di

Bai1: ankan:CnH2n+2:a mol, anken: CmH2m:b mol a(14n+2) + 14mb= 12.2=>14na+2a+14mb=12.2 (1) n(Br2 p.ư) = n(anken)=0.1 mol=b n(CO2)=an+bm=0.8 mol=>14na+14mb=11.2 (2) lấy 1-2 ta ra a=0.5 mol =>0.5n+0.1m=0.8=>5n+m=8=>n=1, m=3 (vì n,m đều nguyên dương) =>CH4 và C3H6

  • các bài sau giải tương tự

Bài 5: n(O2)=1.2 mol, n(CO2)=0.7 mol, nX=0.3 mol Gọi công thức chung của 2 ankan là CnH2n+2 CnH2n+2 + (3n+1)/2 O2 -----> n CO2 + (n+1) H2O 0.3-------->(0.9n+0.3)/2------->0.3n mol => (0.9n+0.3)/2=1.2 => n=3 và 0.3n=0.7 và n=2.33 2.33< n <3 (n này là n trung bình nhé) Mặt khác n1(CH4) < n < n2(A) và A là chất khí =>n2(A)<=4 =>n2=4=>A là C4H10 CH4: amol, C4H10:b mol=> a + b = 0.3 a + 4b = 0.7 (tính theo số mol cacbon) Giải hệ rồi tính theo yêu cầu bài toán

mình không hiểu chô màu đỏ của bạn tại sao lại ra như thể.cùng 1 PT sao có thể có 2 giá trị của n:24h_035:

ở đâu mà cùng 1 phương trình chị xem kĩ lại đi t có thấy chỗ nào cùng 1 phương trình 0.3n là số mol CO2, còn (0.9n+0.3)/2 là số mol ô xi

Mình cũng xin lưu ý bạn quynhan nhé , n ở đây là n trung bình Ta đưa n trung bình(TB) vào 2 p.t khác nhau về số mol của oxi và CO2 để tìm giới hạn của nTB Mình không chắc cách tìm giới hạn của nTB có chính xác không Nếu không đúng xin chỉ hộ mình lỗi sai và đưa ra hướng giải

ý mình nói là cùng 1 pT cháy cơ.cái dòng màu đỏ là không chính xác.bạn tính lại nhé.mình thấy n trung bình=2.33 thì trường hợp n2=3 vẫn thỏa mãn.bạn ko thể xét 2 PT với CO2.O2 mà cho 2 kết quả của n trung bình

=> (0.9n+0.3)/2=1.2 => n=3

Ở đây n=2.3333

và 0.3n=0.7 và n=2.33

gì mà làm đến 2 n vậy bạn quá vô lý:014:

T­hực ra mình cũng không chắc chắn về cách làm của mình .Còn việc có 2 giá trị của n là để tìm giới hạn của nTB -có lẽ không chính xác lắm Vì vậy mình xin sửa lại như sau có gì sai xin mọi người chỉ giúp Gọi CT chung của 2 ankan là CnH2n+2 (n trung bình) CnH2n+2 + (3n+1)/2 O2----> n CO2 + (n+1) H2O 1.2 0.7 mol ->có p.t (3n+1)/2.4=n/0.7->n=2.33 Có n1(CH4) < n < n2(A) và n2 <=4 (vì A là chất khí)->n2= 3 hoặc 4

Tuy nhiên mình vẫn chưa hiểu tại sao khi mình hay số liệu vào p.t cháy lại dẫn đến kết quả nTB= 3 Liệu rằng n=2.33 như kết quả mình vừa làm đã là kết quả chính xác Mong các bạn tìm và chỉ giúp nguyên nhân dẫn đến cái sai của mình

bạn hoangthanhduc mai mốt nếu có reply thì làm ơn đọc kĩ những bài trên giùm nhé

Mình cũng xin lưu ý bạn quynhan nhé , n ở đây là n trung bình Ta đưa n trung bình(TB) vào 2 p.t khác nhau về số mol của oxi và CO2 để tìm giới hạn của nTB Mình không chắc cách tìm giới hạn của nTB có chính xác không Nếu không đúng xin chỉ hộ mình lỗi sai và đưa ra hướng giải

ủa mà bạn andat bạn làm bậy cái gì vậy, phương trình đầu vẫn ra 2.33 mà??? T hiểu cái ý tưởng tìm giới hạn của bạn, nhưng nó không phải trong bài toán này. Việc bạn ra 2 kết quả n lúc đầu t tưởng là như vậy, nhưng quên mất là đang cùng 1 phương trình đốt cháy, vì ở cùng 1 phương trình phản ứng như vậy thì hầu hết chỉ có 1 kết quả mà thôi, rốt cuộc thì ra bạn bấm máy sai, bó tay

Mình không hiểu ý cậu:24h_035:, mình nói ở đây là làm sao tự nhiên n=2.333 rồi còn có n=3 nữa chẳng nhẻ ko phải, bạn sbs giải thích dùm mình xem:24h_065:

Mình không hiểu ý cậu, mình nói ở đây là làm sao tự nhiên n=2.333 rồi còn có n=3 nữa chẳng nhẻ ko phải, bạn sbs giải thích dùm mình xem

HoangThanhDuc à! Sbs đã giải thích rồi đó thôi! Chỗ phương trình => (0.9n+0.3)/2=1.2 => n=3 là do bạn andat bấm máy tính sai thôi, ntb ra là 2,33. Vấn đề chỉ có thế thôi mà! Khi đó thì ta nên bỏ dòng và 0.3n=0.7 và n=2.33 vì theo tớ nó chẳng có ý nghĩa gì cả! Chính xác là không cần thiết phải đưa nó vào. :24h_044: Hết!