Các bài báo đặc sắc về chất rắn và cấu trúc chất rắn

Mình cũng không có thời gian dịch lại cho thành một bài viết hoàn chỉnh. Vả lại đây là một forum, ai thích thì chia sẽ, nếu các bạn sinh viên thích thì tự mình sẽ tìm hiểu. Bài này mình down trên tạp chí Journal of Chemical Education ](http://imageshack.us)[/IMG] ](http://imageshack.us)[/IMG] ](http://imageshack.us)[/IMG]

thanks bạn, tuy nhiên đây là một bài viết về 1 đề tài nghiên cứu cụ thể nên có lẽ không phù hợp với nhiều người. Bạn có thể tìm và post các article có tính resume cao, sẽ thu hút hơn.