BSSE trong Gaussian

Bi đang làm vài tính toán nhỏ trong Gaussian nhg gặp rắc rối khi tính năng lượng oligomer hóa (lỗi BSSE, basis set superposition error). Nghe nói khắc phục nó bằng phép tính CC (counterpoise correction), bi cũng hiểu sơ sơ được cách khắc phục về mặt lí thuyết nhưng không biết bằng GaussView và Gaussian thì phải thành lập file gif làm sao nữa. Anh em, thầy cô giúp bi với :24h_053:

Bác xem trong này đi, có hướng dẫn cụ thể đấy. Câu hỏi kia tôi xin phép không trả lời được vì thấy không rõ ràng lắm. http://people.stfx.ca/x2005/x2005gat/Basis%20Set%20Superposition%20Error.ppt