Bài tập Hoá hữu cơ

Hỗn hợp khí A gồm 2 olefin, trong đó olefin chứa nhiều C hơn chiếm 40-50%V.Đốt cháy hoàn toàn 0,7mol hhA cần dùng 3,1mol O_2. Tìm CTPT hỗn hợp A Nhờ mọi người giúp em

gọi cttb của hai olefin là CxH2x nO2= 0,7x + 0,7*2x/4= 3,1 =>x= 2,9 => một anken là C2H4 áp dụng sơ đồ chéo với th 40% và 50% => khoảng => anken còn lại

Có một số câu hỏi như sau nhờ các bạn giải đáp: 1Đun nóng hỗn hợp alanin và axit glutamic thu được hc hữu cơ X ,X td với NaOH nóng theo tỉ lệ mol 1:3 .Hỏi X td với HCl theo tỉ lệ mol là bao nhiêu? 2Nếu đun nóng mạnh rượu etylic với H2SO4 đặc nóng thu được dd trong suốt và hh 2 khí trong đó có CO2 và 1 khí ,đó là gì? 3 hh X có 2 hiđrocacbon đồng đẳng liên tiếp có M tb=31,6 .Lấy 6,32 g X lội qua 1 dd chứa xúc tác thích hợp thì thu được dd Z và thấy thoát ra 2,688 l khí Y (đktc) có My=33 Biết dd Z chứa anđêhit với nồng độ C% ,hỏi C=? 4Và 1 câu thuộc phần vô cơ :Cho 7,68 g Cu vào 240 ml dd hh gồm HNO3 0.5 M và H2SO4 0.5M.PƯ xảy ra hoàn toàn ,lượng muối khan thu được khi cô cạn dd là bao nhiêu? to@all Có bạn nào có mẫu phiếu trả lời trắc nghiệm thi ĐH không ,gửi cho mmình với mail của mình superdragon_vn@yahoo.com.vn .Thanks

Câu 3 có bạn nào có thể cho mình biết Z là gì được không? Câu 4 mình viết PƯ 3Cu +8H^+ + 2NO3- —>3Cu2+ +2NO + 4H2O đúng không nhỉ

Hidrocarbon->Andehit => Chỉ có C2H2 -> CH3-CHO là có thể. =>Hidrocarbon còn lại là C3H4

1- Quên mấy nhóm NH2 và COOH 2- C2H4 3- Hidrocarbon->Andehit => Chỉ có C2H2 -> CH3-CHO là có thể. =>Hidrocarbon còn lại là C3H4 4- Muốn khan gồm Cu2+ và NO3- và SO42- Pứ nào xảy trước tạo muối?

Thủy phân hòa toàn 34,2g saccarozo, lấy sản phẩm thu được đen thực hiện phản ứng tráng bạc hoàn toàn.Tính khối lượng Ag thu được?

Thủy phân được n sacrose=n glucose=0,1

 • nAg=2n glucose=0,2 ( vì glucose có 1 nhóm-CHO) –> mAg=21,6(g)

cho mình hỏi HCOO-CH2-CH3 có phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm ko ? , với lại bạn nào rãnh giảng cho mình hiệu xuất với …hehe mình thanks hen

Nó là este thì đương nhiên bị thủy phân trong kiềm chứ: HCOO-C2H5+ NaOH—> HCOONa+ C2H5OH

Bậy nào,fructozo cũng tham gia tráng bạc trong mt NH3 mà,vậy là Ag phải 0.4 mol,mAg=43,2

tớ có mấy bài về este không hẳn là khó nhưng tớ chỉ làm đến nưar chừng rồi thôi, mọi người xem xét, giúp đỡ,^^ bài 1: Hai hợp chất X,Y đều chỉ chứa các nguyên tố C,H,O, khối lượng của chúng là Mx, My trong đó Mx<My<130. Hòa tan hỗn hợp hai chất đó vào trong dung môi trơ được dung dịch E. Cho E tác dụng với NaHCO3 dư thì số mol CO2 bay ra luôn bằng tổng số mol của X vàY, không phụ thuộc vào tỉ lệ số mol của chúng trong dung dịch. Lấy một lượng dung dich E chứa 3,6g hỗn hợp X,Y (ứng với tổng số mol của X,Y bằng 0,05), cho tác dụng hết với Na thu được 784ml hidro(đktc). 1, hỏi X,Y có những nhóm chức gì? 2, Xác định công thức phân tử của chúng biết chúng không có phản ứng tráng bạc, không làm mấ màu nước brom 3, khi tách loại một phân tử nước ra khỏi y thu được Z là hỗn hợp hai đồng phân cis và trans trong đó một đồng phân có thể tách bớt một phân tử nước nữa tạo chất P mạch vòng, P không phản ứng với NaHCO3. XÁc địng công thức cấu tạo của Y và viết các phương trìh chuyển hóa Y->Z->P Bài 2: Chất A chứa 2 loại nhóm chức, có khả năng phản ứng với Na. thủy phân hoàn toàn 0,1 mil A cần 0,2 mol nước thu được 18g chất B và 4,6g chất D Cho B ở thể hơi đi qua ống sứ đựng CuO nung nóng, hơi sản phẩm B’ thoát ra khỏi ống có khả năng tham gia phản ứng tráng gương a,Định công thwucs phân tử, công thức cấu tạo của A,B,D b, Viết các phản ứng minh họa. Bài 3: hỗn hợp M gồm một este no đơn chức X và một axit hữu cơ no đơn chức Y( đều mạch hơt). Cho a g hỗn hợp M phản ứng với dung dịch NaOH thì cần dùng 500ml dung dịch NaOH 1M. Sau phản ứng thu được 2 muối của axit hữu cơ và một rượu Z. Cho toàn bộ lượng rượu Z tavs dụng hét với Na thì thu được 6,72l khí H2 (ở 0 độ C, 0,5atm). Mặt khác nếu đốt cháy hoàn toàn b g hỗn hợpM thì cần dùng 3,428 lít O2(dktc), thu được 2,912 l CO2(dktc) a, xác định CTPT của X,Y b, tính thành phần phần trăm khối lượng từng chât có trong M Bai4: cho hỗn hợp X gồm 3 este có của cùng một axit hữu cơ đơn chức và 3 rượu A,B,C đơn chức tác dụng với 400ml dung dịch KOH 2M. Sau phản ứng cô cạn dung dịch thu được 56g chấ rắn khan rồi chia làm 2 phần bằng nhau

 • phần một cho tác dụng hết với Na thu được 2,24 l H2 -phần 2 đót cháy và cho toàn bộ sản phẩm chá vào dung dịch Ca(OH)2 dư tạo ra 30g kết tủa 1 xác định công thức phân tử của axit 2 xác định công thức phan tử của các rươu A,B,C biết rằng A,B là đồng đẳng của nhau, rượu B,C có cùng số nguyên tử cacbon và số mol của A gấp 3laanf tổng số mol cua B,C viết công thức cấu tạo 3este

Halo, Tớ mới nhìn đc bài 3. Trông có vẻ biết làm. Đã ra đc mol của RCOOR’ và R’'COOH. Nhưng rồi ko biết dùng dữ kiện 3,428 lít O2(dktc), thu được 2,912 l CO2(dktc) này thế nào. Nên cũng đang bí tới đó:D Phần đầu chắc bạn cũng làm ra hả. Vậy chờ xem có bạn nào biết zải ko vậy :smiley: Have a gud day!

bài 3 hả tớ đang làm đến đoạn tổng số nguyên tử Cacbon của gốc hidrocacbon ở axit và số nguyên tử của este bằng 5 rồi, đến đấy nghĩ là chẳng nhẽ lại thử nên muốn hỏi mọi người xem thế nào

Hi, Đề bài của bạn có vấn đề, nhất là bài 1, bạn xem lại nhé. Thứ 2, bạn làm được đến đâu thì post bài giải từ đầu đến đó để mọi người cùng thảo luận và giúp đỡ, không post đề bài chung chung như vậy. Thân!

Bạn nói rõ hơn chút đc ko. Sao tớ làm chỉ ra mỗi mol của este và axit thôi.

Làm nhá: RCOOR’ và R"COOH + NaOH -> RCOONa + R’OH w lại R"COONa

R’OH + Na -> 1/2 H2 =>n R’OH = 0.3 =n RCOONa = n RCOOR’ = 0,3 => n R"COOH = 0,2

Cái tớ đang vướng là cái đốt cháy ấy. Có mol O2 và CO2 thì làm đc gì nữa???

Hay đề bạn có vấn đề?

Thứ 1: bạn nên làm đến đâu thì ghi đến đó cho mọi ng hiểu vướng mắc chỗ nào còn giải đáp. Thứ 2: ko nên post nhiều bài như vậy, mọi ng nhìn vào, thấy limit toàn chữ là chữ dễ sinh ra nản , ko làm hộ bạn đâu. Thứ 3: có mấy bài ko rõ ý như bài 1 và bài 4, còn nh bài làm đc thì phải xét nhiều TH

Gợi ý giải các bài:

 1. 2 chất này + NaHCO3 –> nCo2 có … ==> cả 2 chất này đều có 1 nhóm -COOH nh nếu chỉ có nhóm -COOH thì khi + Na –> 0,025 mol H2 # 0,035 mol đề chò –> vẫn còn 1 nhóm chức nữa + Na –> là nhóm -OH. Tuy nhiên ko biết là chất nào có nhóm -OH, chất nào ko có, và có bao nhiêu nhóm OH. Đặt CTTB cho 2 chất X,Y: HOOC-R(OH)n (R và n là giá trị trung bình) HOOC-R(OH)n + Na –> (1+n)H2 –> n = 0,4 1 chất ko có nhóm OH : R1COOH 1 chất có nhóm OH, nhưng ko biết là bao nhiêu: HO-R2-COOH hoặc (HO)2 R2-COOH… tự đó bạn biện luận tiếp để ra.

 2. bài này thấy: thủy phân với tỉ lệ 1:2 –> este 2 chức tác dụng được với Na –> có nhóm -OH hoặc -COOH B … –> có nhóm -OH

Bạn biện luận và tìm ra được, CT có dạng HCOO-R-COO-R-COOH tính ra đc R = 24 ( tự làm nốt nhé )

 1. n este = 0,3 n axit = 0,2 Đặt CTTB cho 2 chất này là: CnH2nO2 + (3n-2)/2 O2 –> nCO2 nO2:nCo2 = (3n-2):2n = 1,177 ( số liệu ko đẹp, xấu hoắc ) –> n = 3 ( lấy xấp xỉ mới làm đc ) giả sử este là Cn1 , axit là Cn2 theo PP đường chéo, hoặc theo công thức trung bình thì ta có: 3.n1 + 2.n2 = 15 () ở đây lại phải xét các TH: TH1: n1 = n2 = n = 3 thì thấy () cũng thỏa mãn –> axit và este là C3H6O2 –> viết các CT ra

TH2: n1<n=3<n2 n1 chỉ có thể min = 2 ( vì este nhỏ nhất là HCOOCH3 có 2C) –> n2 = 4,5 –> loại

TH3: n2<n=3<n1 xét n2 =1 (HCOOH ) –> n1 = n2 = 2 ( CH3COOH ) –> n1= ==> loại hết

4> bài này thì đề ko hiểu. "Sau phản ứng cô cạn dung dịch thu được 56g chấ rắn khan rồi chia làm 2 phần bằng nhau

 • phần một cho tác dụng hết với Na thu được 2,24 l H2" cô cạn dung dịch thành chất rắn, thì làm sao phản ứng với Na đc. vì
 • thứ nhất, ancol và axit dư sẽ bay hơi
 • Nếu có ở thể rắn thì cũng ko thể phản ứng với Na đc, kể cả KOH ( nếu còn dư ) rắn. Bạn xem lại đề hộ

tiện đang có topic về bài tập este em mạng phép post vài bài, các pác giải giúp em nhé em làm ko ra :expressionless:

 1. thủy phân 4.3g este X đơn chức, mạch hở trong MT acid đến khi pứ hoàn toàn thu đc hh 2 chất Y, Z. Cho Y, Z pứ w AgNO3/ NH3 dư thu đc 21.6g bạc. CTCT của X :

 2. Đun a (g) hh 2 chất X và Y là đồng phân cấu tạo của nhau với 200 ml NaOH 1M (đủ) đến khi pứ hoàn toàn thu đc 15g hh 2 muối của 2 acid đơn no, là đồng đẳng kế tiếp nhau và 1 ancol. giá trị a và CTCT của X, Y ?

các pác giúp em nhé

 1. Gợi ý nhá este đơn chức thủy phân cho axit đơn chức và thường là ancol đơn chức. Nhưng do X, Y đều tráng gương đc nên axit X chỉ có thể là HCOOH còn ancol ko tráng gương được, cho nên X phải là andehit ( là do ancol ko bền biến thành ). VD: CH2=CH-OH –> Ch3-CHO Dựa vào nAg = 0,2 –> nX=nY = neste = 0,05 este có dạng : HCOO-CH=CH-R M = 86 –> R = 15 –> -CH3

 2. Bài này rất dễ hh này gồm 1 este và 1 axit đồng phân của nhau Đặt CTTB: R-COO-R’ + NaOH –> RCOONa + … (R, R’ là trung bình) …0.2…0,2…0,2 M(tb) muối = 15:0,2 = 75 = R + 67 –> R = 8 –> R1 = 1 là -H R2 = 15 là -CH3 –> CT 2 chất là: CH3COOH và HCOOCH3

P/S: bạn này là fan của Harry Potter thì phải , DQD là đội quân Dumbledor =))

sorry có lẽ tại tớ là lính mới nên mới mắc những lỗi như vậy mong mọi người lượng thứ , nhưng nnes này bài 2 giải mập mờ quá tớ không hiểu nhưng bài làm của tớ không giống cậu lắm nB=0,2 mol->MB=90=> n=1 B’ chứa chức andehid => B có nhóm OH liên kết C bậc 1 => B: OH-H2C-CH2-COOH như thế có gì sai kô?