Axeton ảnh hưởng thế nào đến sức khoẻ

Hiện tại công việc hàng ngày của tôi có tiếp xúc với dung dich Axeton. Nghe nói đây la một chất độc, nhưng tôi không biết nó ảnh hưởng thế nào đến sức khoẻ. Tôi đã tìm đọc nhiều tài liệu nhưng nói rất sơ sài. Bạn nào biet làm ơn chỉ giúp… thanks very much…

Bạn xem link này coi có thu được nhiều thông tin không.

http://www.entheology.org/tips-acetone/acetone.htm