Axetilen trong Vinyl clorua monomer?

Nồng độ Axetilen trong Vinyl clorua monomer(VCM) nhiều quá co’ ảnh hưởng gì tới VCM ko? Nếu có ảnh hưởng thì tốt hay xấu,cơ chế như thế nào?Bạn nào biết xin trả lời dùm mình.Cảm ơn nhiều…

Bạn cần nói rõ hơn về mục đích sử dụng VCM, nói chung là mục đích thí nghiệm bạn đang làm ! Như thế mới dễ giải quyết vấn đề ảnh hưởng của acetylene một cách rõ ràng ! Nhưng nhìn chung, theo mình, ở đây khó xảy ra phản ứng kết hợp acetylene với vinyl chloride, nếu thiếu môi trường (pH thấp) ! Vì nối C-Cl trong vinyl chloride ở đây khá bền vững !

:notagree

Oh,minh` quên mất.VCM dùng ở đây để trùng hợp ra nhựa Polyvinyl clorua(PVC) đó mà.Khi trùng hợp xong phản ứng ko hoàn toàn sẽ còn lại VCM ,lượng VCM này khi đem phân tích thì có C2H2…Bạn trả lời giúp mình nhá.Thanks.