Áo chống đạn

Trong quân sự và các ngành an ninh, áo chống đạn và các vỏ giáp chống đạn là những trang bị cực kỳ quan trọng giúp cho người chiến sĩ có thể an toàn trong những nhiệm vụ khó khăn của mình. Các bạn đọc tiếp ở 2 file sau: