Analytical chemistry

Em chào mọi người ạ. Hiện em đang học và vận hành máy AB Sciex kết hợp LC MSMS. Em có sẵn tài liệu tiếng anh rồi, nhưng vẫn muốn hỏi các anh chị về kinh nghiệm vận hành chạy AB Sciex và các kiến thức bổ trợ ạ. Em cảm ơn mọi người nhiều ạ.