Ai giỏi về dung dịch: help me!

Các bác giaỉ giúp em baì naỳ vơí: Ngừơi ta hoà tan 10g một chất khó bay hơi vào 100g Benzen. Sau đó thôỉ một luồn khí qua dung dịch và thâý trọng lượng cuả dung dịch giảm đi 1,205g. Nếu cũng thổi một thể tích khí như thế đi qua benzen nguyên chất ở cùng một nhiệt độ thì trọng lượng giảm chỉ bằng 1,237g. Tính trọng lượng phân tử cuả chất tan. Rất mong mọi người giúp đỡ! :nhau (

để tui giải giùm cho, bài này có thể giải được nếu xem hai luồn khí đó có tác động như nhau đối với bề mặt của benzen.Lượng benzen mất đi xem như tỉ lệ với áp suất hơi bão hòa trên bề mặt.Tính số mol benzen mất đi.Tra số liệu xem áp suất hơi bão hòa của benzen bằng bao nhiêu.pdd/pbenzen=n(1,025g)/n(1.237g) suy ra áp suất hơi bão hòa của dd.Từ công thức p=cRT tính ra c. có nồng độ rồi phần còn lại dễ dàng tính.khối lượng riêng của benzen chắc cũng phải tra sổ tay. chulase giùm nhầm từ trọng lượng rồi.Phải là khối lượng mới đúng.