Acetone - carbon tetrachlorur

Em mới thi thực tập hóa lý 1 xong, cho em hỏi hỗn hợp axeton và CCl4 có điểm cộng phị được hay không? Trong điều kiện thí nghiệm ở nhiệt độ phòng 25 - 30oC. Hỗn hợp này tạo sai lệch dương hay âm với định luật Raoult. kết quả của em: hỗn hợp không có điểm cộng phị và sai lệch dương với Raoult.

Em mới thi thực tập hóa lý 1 xong, cho em hỏi hỗn hợp axeton và CCl4 có điểm cộng phị được hay không? Trong điều kiện thí nghiệm ở nhiệt độ phòng 25 - 30oC. Hỗn hợp này tạo sai lệch dương hay âm với định luật Raoult. kết quả của em: hỗn hợp không có điểm cộng phị và sai lệch dương với Raoult.

Theo số liệu BM tra được thì có thể chúc mừng Tiger rồi đó, hỗn hợp này là một hỗn hợp đẳng phí (tức có điểm cộng phị), và theo như tính toán là có sai lệch dương so với định luật Raoult. Nhưng vấn đề là điểm cộng phị của bạn có tọa độ là bao nhiêu, trong Handbook BM tra được thì nhiệt độ sôi của hỗn hợp (Boiling point of azoetrope) = 56,1 ; Lúc đó thành phần củq acetone là 11,5%, còn của Carbon tetrachloride là 88,5% !!! Mọi nhiệt độ trên đều đo ở điều kiện áp suất 1 atm!!! Cập nhật thêm đây: Để cũng cố lòng tin cho bạn Tiger, BM phải đưa thêm giá trị nhiệt độ sôi của hai chất trên trong trạng thái tinh khiết: Acetone: 56,2 Carbon tetrachloride: 76,7PS: Tất cả các nhiệt độ nãy giờ BM cung cấp đều là độ C hết nhé!!! Chúc anh em thi tốt!!! :phuthuy (

Hic, Tiger làm không ra cộng phị . Lý do là đồ thị vẽ ra cộng phị nhưng bảng số liệu không có điểm cắt nhau nên không nối lại và kết luận là không có cộng phị . Kinh nghiệm đau thương. Lần sau khắc phục. dù sao cũng cám ơn BM nhiều. Các số liệu của BM rất giống với số liệu của Tiger. Đó cũng là điều an ủi. Hehehe.