About the HOÁ SINH & HOÁ DƯỢC - BIOCHEMISTRY & PHARMACEUTICA category

Đây là mảng rất thú vị và ứng dụng của hó hữu cơ, ai có kinh nghiệm thì chia sẽ nhé !