quy trình sản xuất acid gluconic

:welcome (Mọi người ai có biết quy trình sản xuất acid gluconic ko chỉ mình với. mình đang có việc cần lắm .Cảm ơn mọi người trước nha.:24h_057::24h_046::tuongquan:24h_068:

Gởi bạn 2 bài review về acid gluconic và sản xuất acid gluconic.