Hỏi về Khoa Hóa trường Đại học KHTN - ĐHQG TpHCM

Học chuyên ngành nào thì khả năng kiếm việc làm cũng như nhau thôi. Nếu em vào các viện nghiên cứu thì có chút ưu thế, chứ vào các công ty thì chỉ có các bạn tốt Bách Khoa BK là được xem trọng thôi. Kiến thức ở trường chỉ là cơ sở để em tìm hiểu thêm khi đi làm thôi, không có giá trị thực tiễn lắm đâu.

Học chuyên ngành nào thì khả năng kiếm việc làm cũng như nhau thôi. Nếu em vào các viện nghiên cứu thì có chút ưu thế, chứ vào các công ty thì chỉ có dan BK là được xem trọng thôi.

Anh này nói chưa logic, câu sau đá câu trước.

Kiến thức ở trường là kiến thức cơ bản mà lại không có giá trị thực tiễn là sao ?

Hi thuy dung

bom04 không có phủ định hoàn toàn giá trị học của kiến thức cơ bản trong trường. Theo tôi hiểu là bom04 nói đến sự lạc hậu về kiến thức truyền đạt trong trường cho sinh viên. Cụ thể là năm nay mới có chuyện đổi phương pháp dạy, thảo luận theo nhóm, lồng ghép kiến thức về phát triển bền vững -bảo vệ môi trường- ý thức công dân vào các chương trình môn học. Đây là một trong những ảnh hưởng lớn đến kỹ năng làm việc giải quyết vấn đề của sinh viên sau này.

Thân,

Teppi