HỎI KINH NGHIỆM

Mọi người cho mình hỏi nên mua những sách nào để hiểu rõ lí thuyết hóa vô cơ và hóa hữu cơ vậy. Cám ơn!