Hiệu ứng liên hợp

Cho em hỏi, tại sao hiệu ứng liên hợp chỉ có hiệu lực mạnh trên hệ liên hợp phẳng ạ?:24h_009:

Vì như thế các obitan xen phủ được tốt nhất làm cho liên hợp dễ dàng hơn

vì không bị hiệu ứng không gian án ngữ bạn ạ

Khi các e pi tham gia xen phủ nếu chúng không đồng phẳng -> sự xen phủ không đạt đến cực đại.-> hiệu ứng liên hợp …