Hằng số axit-bazơ của nước

Nước vừa có tính axit, vừa có tính bazơ. Hãy tính Ka, Kb của nước. Cho tích số ion của nước ở 25oC là 10^(-14) (Chính xác phải là 22oC). Mong nhận được thảo luận của các bạn!

sao ban biết 22 là chính xác theo 1số tsì liêu chuyên ngành thì 25 nhưng ban đừng bối rối vì sai số trong khoảng nhiêt đô này sai số ko đáng kể.ka.ban hoc hóa phân tích hoăc hóa lí kĩ thuât chưa trong đó có bản ttra đó

Tất nhiên là tớ có bảng số liệu. Chính xác là ở 22oC. Còn hằng số axit - bazơ của nước tớ thấy không có số liệu chính thức trong các bảng. Một số tài liệu có nói nhưng tớ thấy chưa thuyết phục! Vì vậy tớ mới đưa vào đây, mong nhận được sự quan tâm của các bạn!

Giống như axit yếu HA: HA + H2O <—> A(-) + H3O(+) HOH + H2O <—> OH(-) + H3O(+) Và Bazơ yếu B: B + H2O <—> HB(+) + OH(-) H2O + H2O <—> H3O(+) + OH(-)

Ka = Kb = 10^-14

Ý kiến của em như vậy, mong anh chỉ bảo thêm!

       Khi nước thể hiện tính baz, người ta ngụ ý đến cặp acid baz liên hợp sau:         H3O+/H2O.

Khi nước thể hiện tính acid, người ta ngụ ý đến cặp acid baz liên hợp sau: H2O/OH(-). Các bạn hãy thử tìm Ka và Kb của chúng xem sao nhé. Thân ái

Có phải như thế này không ạ: H2O + H(+) = H3O(+) ; Kb = ? H2O = H(+) + OH(-) ; Kw = 10^-14


2H2O = H3O(+) + OH(-) ; Kw = 10^-14 => Kb = 10^0 = 1 => Ka = 10^-14 (H2O = OH(-) + H(+) ; Ka = Kw =10^-14)

Thầy ơi! Em đang cần có câu thảo luận đây! Em đang băn khoăn về vấn đề này lắm! Nếu thầy có thể thì gửi email cho em cũng được! Em cảm ơn thầy!

Các bạn tham khảo ý của mình nhé:

  • Xét tính axit - bazơ trong dung môi HS, ta có: H2O + HS <-> H2S^+ + OH--------------Ka H2O + HS <-> H3O^+ + S--------------Kb Ta có Ka = [H2S^+].[OH-]/[H2O] (nồng độ dung môi bằng hằng số) b[/b] Kb = [H3O^+].[S-]/[H2O] (nồng độ dung môi bằng hằng số) b[/b] Bây giờ xét dung môi HS chính là H2O, ta có: [b]+ [H2S^+] chính là [H3O^+]
  • [S-] chính là [OH-][/b] Thay vào (1) và (2) ta thấyKa = Kb Tiêp tục mời các bạn tính giá trị Ka, Kb nhé! Thân!

Từ (1), (2) ta có: Ka = Kb = [H3O^+].[OH-]/[H2O] = 10^-14/(1000/18) = 1.8.10^-16. Vậy hằng số axit, bazơ của nước là rất yếu.

Khá chính xác rồi đó, theo số liệu ở Dược điển thì H2O có pKA=pKB=15,74