Giáo trình sản xuất C2H2

Đây là một tập tài liệu vầ công nghệ sản xuất Acetylene C2H2do công ty Cryotech Việt Nam, Chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực khí Y tế, Khí đặc biệt, Thiết bị ngành khí, biên tập và cung cấp.

Các bạn quan tâm có thể xem và Download tài liệu tại đây

anh ơi, sao em không down được phần 2,3,4 của tài liệu, không có đường link thì phải. chỉ down được phần 1 thôi