giải bài toán hóa học

muốn làm tốt bài cân bằng bảo toàn electron làm sao đây?:24h_059::24h_059:24h059