đầu dò huỳnh quang

Chào mọi người ! Chúc mọi người cuối tu :hun (:hun (:hun ( Mèo đang tìm hiểu về đầu dò huỳnh quang, không biết nguyên lý hoạt động và điều kiện làm của nó như thế nào? Và mèo có thể tìm thông tin ở đâu ?
Nhờ mọi người giúp!!! Cuối tuần vui vẻ !!!:welcome (:welcome (:welcome (

Đầu dò huỳnh quang, nên tìm trong tài liệu sắc ký lỏng (HPLC) Bạn có thể lên trang chủ của Shimadzu hay Agilent để tìm

Có 1 topic liên quan đến chủ đề này, bạn vào xem: http://chemvn.net/chemvn/showthread.php?t=4617