Công thức chuẩn nước xả

M là Hiếu là thành viên mới, hiện tại m đang làm nước xả vải, cũng tạm được rồi nhưng độ lưu hương vẫn chưa OK khi giặt máy, tỷ lệ hương m bỏ là 1%, m có mua thêm lưu hương galaxo về trộn chung với hương theo tỷ lệ 7% với hương nhưng khi áo quần được giặt xong m vẫn ko thấy thơm. Ko biết tại hương hay tại công thức m làm chưa chuẩn, mong mọi người chỉ m với

ĐANG HÓNG CÁC CAO NHÂN CHỈ GIÁO CÙNG BẠN, BẠN CÓ DÙNG PROOPYLEN GLYCOL trong công thức của bạn không ?