Chuẩn độ Na2CO3 bằng HCl

Mấy bác cho em hỏi là khi chuẩn độ Na2CO3 bằng HCl với chỉ thị là metyl da cam thì tại sao nồng độ của muối càng lớn thì màu chỉ thị dần về màu của axit, và tại sao ta phải loại bỏ CO2, nó ảnh hưởng thế nào. Mong các bác giúp đỡ.

Tại điểm tương đương F=2 thì dung dịch có acid carbonic, nồng dộ Na2CO3 ban đầu càng cao thì nồng độ H2CO3 càng cao –> điểm tương đương chuyển dần về phía acid. Khoảng bước nhảy pH (F1.99)-pH(F2.01): F=2.01: dư 1% acid mạnh –> [Na2CO3] đầu càng lớn –> lượng dư acid tại F1.01 càng lớn –> pH tiến về phía acid. F= 1.99 –> theo lý thuyết thì đ chuẩn độ là dung dịch đệm –> pH = pKa1 - 2 = 4.35 –> khá acid- Thực tế thì do H2CO3 bị bay mất nên [HCO3]/[H2CO3] càng cao –> pH dịch về phía ít acid hơn –> đun đuổi H2CO3 để nới rộng khoảng bước nhảy. Thân ái