Cấu hình khí hiếm

mng ơi cho em hỏi tại sao cấu hình khí hiếm lại là cấu hình bền vậy ạ ??