Cân điện tử kĩ thuật OS 5001-5kg/0,1g

Originally published at: https://hplc.vn/?p=2028291

THÔNG SỐ CÂN ĐIỆN TỬ KỸ THUẬT OS: Cân Điện Tử OS 501 : 500g x 0,1g Cân Điện Tử OS 2001: 2kg x 0,1g Cân Điện Tử OS 3001: 3kg x 0,1g Cân Điện Tử OS 5001: 5kg x 1g THÔNG TIN SẢN PHẨM CÂN ĐIỆN TỬ KỸ THUẬT OS 1. TÍNH NĂNG OS […]

Bài viết Cân điện tử kĩ thuật OS 5001-5kg/0,1g đã xuất hiện đầu tiên vào ngày Vật Tư KHKT Bách Khoa.

GiMiTEC.info