bài này làm đúng không vậy các bạn!

các bạn xem mình làm có đúng không nghen dd HClO 0.2 M có nồng độ H+ 0.008M. tính độ điện ly? độ điện ly= 0.008/0.2 x 100=4%

HClO la axit yếu.nên làm vậy ko đúng rồi

vậy phải làm sao hả bạn?